Khmer Old Comedy

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 អាខ្វាក់អាខ្វិន
 ឣ្នកកុហកជួបឣ្នកកុហក
 ម៉ែ
 ភូមិដំឡង់
 សេ្នហាតាមទូរស័ព្ទ
 សេដ្ឋីឆ្នាំ2003
 នាយខិលនាយខូច
 លាហើយភ្នំពេញ
 ល្បែងស្នេហនាយកុយនាយក្រឹម
 យាយឣឿនថាសហោះ
 ឆ្នាំងណាគ្របនឹង
 នាងល្ងង់ អន្ទង់អាំង
 សេដ្ឋីអ៊ូរ៉ាន់ស្រាតាប៉ែ
 អាជ័យនាងគ្រត